Advansor
technical-training-online

technical-training-online

TECHNISCHE OPLEIDING ONLINE

We hebben het beste van twee werelden gecombineerd. Onze populaire trainingen zijn nu online. Wij bieden technische basiskennis over CO2 en houden u op de hoogte wat betreft best practices. We richten ons op het "hoe", waarbij u leert over de CO2-systemen van Advansor zonder uw handen vuil te maken.

 

Module

Titel

U leert:

1

Het vinden, lezen en begrijpen van onze verschillende technische documenten

> Waar vind u wat (handleidingen, diagrammen en lijsten)
> PI-diagram – Advansor-standaard
> BOM - wat vindt u erin
> Elektrisch schema
> Compressorcalc

2

De functie/het ontwerp van de hogedrukzijde van het systeem en de aandachtspunten tijdens de installatie

> Hoofdonderdelen aan de perszijde - doorlopen PI
> MT-hogedruk veiligheid - probleemoplossing bij compressorstoringen
> Gaskoeler - sensorplaatsing, lucht rond gaskoeler
> Hogedrukventiel
> Gas Ejector - hoe wordt hij bestuurd

3

De functie/het ontwerp van de gas-bypassklep/IT compressor en vloeistofleiding van het systeem en hoe ze elkaar beïnvloeden

> Hoofdcomponenten - doorlopen PI
> Afscheider - regelgeving / GPV
> IT Compressor/AC - olieproblemen en oplossing
> Vloeistofleiding
> Hoe wordt het bestuurd
> Vloeistofinjectie

4

De functie/het ontwerp en de inbedrijfstelling van de warmteterugwinning. Hoe je het meeste voordeel uit de warmteterugwinning behaalt

> Doorlopen PI
> Relevante kennis noodzakelijk op locatie
> Hoe werkt het - waar u zich bewust van moet zijn als installateur/systeemontwerper
> Hoe gaat communicatie met de controller - Signalen van/naar

5

Hoe functioneren de LT-compressoren, hoe functioneert de LT-desuperheater en waarom is dit belangrijk voor sommige installaties.

> Hoofdcomponenten - doorlopen PI
> LT-leiding
> Warmtewisselaar in afscheider
> Persgasafkoeling
> Persgasomloop
> Persgasontdooien

6

Hoe bereidt je het inbedrijfstellen voor

> De makkelijkste manier om te vacumeren
> Hoe werkt het Advansor olie-retour systeem
> Hoe kan het beste olie gevuld worden in de CuBig,SteelX(L),Valuepack, MiniBooster
> Sensors in het oliesysteem
> Eerste vulling met gas

7

Hoe wordt een Advansor systeem in bedrijf gesteld

> Controle van de verdampers
> Gaskoeler
> I/O test
> Vullen met gas
> Vullen met vloeistof/controle interne lekkage van EEV

8

Hoe onderhoudt je een Advansor skid. Wat zit er in de gereedschapskist of wat moet je op voorhand bestellen

Hoe kan samengewerkt worden met Advansor Aftersales. Een uitleg over ons service niveau en hoe we je kunnen ondersteunen

> Vervangen oliefilter
> Vervangen filter-droger
> Wat moet beschikbaar zijn en waar moet op gelet worden
> Werkt het systeem naar behoren
> Organisatiestructuur wereldwijd- bereikbaarheid kantoor/telefoon/mail
> Hoe worden garantie kwesties afgehandeld ( webformulier)- afhandelingstijd verscheping enz.
> Technische ondersteuning- telefoon en mail
> Technische documentatie- waar is wat te vinden ( manuals, enz.)
> In bedrijf stellen - in de wacht - online ondersteuning
> Spare parts

 

Mads S. Jensen

Module 1 - Technical documentation on Advansor Racks

16. augustus 2022 15:00 — 16. augustus 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- How to access​ (manuals, diagrams and lists)​
- PI-diagram – Advansor standard
- BOM - what can you find in it​
- Electrical diagram
- Compressor calc​ulation

Mads S. Jensen

Module 2 - Function and design of the discharge side on the rack and focus points during installation

23. augustus 2022 15:00 — 23. augustus 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components on discharge side - PI walkthrough
- MT Discharge Safety - troubleshooting on compressor errors
- Gas Cooler - sensor placement, air around gas cooler
- High Pressure Valve > Gas Ejector - how it is controlled

Mads S. Jensen

Module 3 - Function and design of gasbypass valve/IT compressor and liquid line of the rack

30. augustus 2022 15:00 — 30. augustus 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components - PI Walkthrough
- Receiver - regulation /GPV
- IT Compressor/AC - oil challenges and solution
- Liquid Line
- How it is controlled
- Liquid Injection

Piotr Lakomiec

Moduł 1 - Jak znaleźć, czytać oraz rozumieć różne dokumentacje

6. september 2022 9:00 — 6. september 2022 10:00
Hosted by Piotr Lakomiec

- Jak znaleźć dokumentację (intrukcja obsługi, schematy, lista części)
- Schemat PI - standard Advansora
- BOM - lista części w agregacie, co można na niej znaleźć
- Schemat elektryczny
- Kalkulacja sprężarki

Mads S. Jensen

Module 4 - Function, design and commissioning of heat recovery

6. september 2022 15:00 — 6. september 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- PI walkthrough
- Relevant on site “need to know”
- How does it work - what to be aware of as contractor/system designer
- How to communicate with the controller - Signals from/to

Piotr Lakomiec

Moduł 2 - Funkcje/projektowanie lini tłocznej w agregacie oraz ważne aspekty podczas instalacji

13. september 2022 9:00 — 13. september 2022 10:00
Hosted by Piotr Lakomiec

- Główne elementy strony tłocznej - omówienie PI
- Zabezpieczenie tłoczenia MT - rozwiązywanie problemów ze sprężarką
- Gas cooler - montaż czujników (powrotu oraz otoczernia GC)
- Zawór wysokiego ciśnienia HPV
- Gas Ejector - jak jest sterowany

Piotr Lakomiec

Moduł 3 - Funkcje/projektowanie zaworu gasbypass/sprężarki IT oraz linia cieczowa w agregacie oraz jak na siebie wpływają

20. september 2022 9:00 — 20. september 2022 10:00
Hosted by Piotr Lakomiec

- Główne elementy - omówienie PI
- Zbiornik regulcja/GPV
- Sprężarka IT/AC - gospodarka olejowa, rozwiązania
- Linia cieczowa
- Jak jest sterowana
- Uzupełnianie czynnika

Mads S. Jensen

Module 5 - Function and design of LT compressors and LT desuperheater

20. september 2022 15:00 — 20. september 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components - PI walkthrough
- LT line
- Heat Exchanger in receiver
- De Superheater
- Hot gas dump
- Hot gas defrost

Piotr Lakomiec

Moduł 4 - Funkcje/projektowanie oraz sprawdzenie modułu odzysku ciepła. Jak uzyskać największe korzyści z odzysku ciepła

27. september 2022 9:00 — 27. september 2022 10:00
Hosted by Piotr Lakomiec

- Schemat PI - omówienie
- Ważne na obiekcie, co musimy wiedzieć
- Jak to działa - na co należy zwrócić uwagę jak instalator/projektant
- Jak wygląda komunikacja ze sterownikiem, sygnały in/out

Mads S. Jensen

Module 6 - How to prepare for commissioning

4. oktober 2022 15:00 — 4. oktober 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Easiest way to evacuate
- How is Advansor oil system working
- How to fill oil in different platforms, CuBig, Steel(X), ValuePack, MiniBooster
- Sensors in oil system
- Gas filling

Piotr Lakomiec

Moduł 5 - Jak działają sprężarki LT, jak działa LT desuperheater, dlaczego jest ważny dla niektórych instalacji

4. oktober 2022 9:00 — 4. oktober 2022 10:00
Hosted by Piotr Lakomiec

- Główne elementy - omówienie PI
- Linia LT > Wymiennik w zbiorniku
- Desuperheater
- Zrzucenie gorącego gazu
- Odmrażanie gorącym gazem

Piotr Lakomiec

Moduł 6 - Jak przygotować się do uruchomienia

11. oktober 2022 9:00 — 11. oktober 2022 10:00
Hosted by Piotr Lakomiec

- Najławiejsza droga opróźnienia czynnika
- Jak działa gospodarka olejowa w agregacie
- Jak napełnić olejem różne agregaty CUBIG, Steel (X), ValuePack, Minibooster
- Czujniki w systemie olejowym
- Napełnienie gazem

Piotr Lakomiec

Moduł 7 - Jak uruchomić agregat Advansora

18. oktober 2022 9:00 — 18. oktober 2022 10:00
Hosted by Piotr Lakomiec

- Sprawdzenie parowników
- Sprawdzenie gas coolera
- Test wejść/wyjść
- Napełnienie gazu
- Napełnienie cieczy/sprawdzenie zaworów EEV w parownikach

Mads S. Jensen

Module 7 - How to commission an Advansor system

18. oktober 2022 15:00 — 18. oktober 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Evaporator check
- Gas cooler
- I/O test
- Gas filling
- Liquid filling/leakage test of EEV

Mads S. Jensen

Module 8 - How to service an Advansor rack

1. november 2022 15:00 — 1. november 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Oil filter change
- Filter drier change
- Materials to bring, what to be aware of
- Is the unit performing well?

Mads S. Jensen

Module 9 - How to work with Advansor aftersales

15. november 2022 15:00 — 15. november 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Service level and support world wide
- Guarantee - Technical Service
- Technical Documentation, Customer Portal, How-To videos and Newsletters
- Commissioning - onsite and online
- Spare parts

Piotr Lakomiec

Moduł 8 - Jak serwisować agregat Advansora. Co należy mieć w skrzynce z narzędziami/"pod ręką".

22. november 2022 9:00 — 22. november 2022 10:00
Hosted by Piotr Lakomiec

- Wymiana filtra olejowego
- Wymiana filtra osuszacza
- Materiały do do przyniesienia. Na co zwrócić uwagę
- Jak sprawdzić czy agregat pracuje właściwie

Mads S. Jensen

Module 10 - Function/design of Advansor Chiller and pump modules

29. november 2022 15:00 — 29. november 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main Components on our chiller modules
- Std programming – requirements/ what to be aware of
- Flooded chiller - function and design
- Pump module - function and design
- Connections between module and rack

Piotr Lakomiec

Moduł 9 - Jak wygląda współpraca z "Aftersales" - objaśnienie sposobu współpracy oraz jak możemy wspierać operatorów agregatów

29. november 2022 9:00 — 29. november 2022 10:00
Hosted by Piotr Lakomiec

- Zakres współpracy oraz wsparcie międzynarodowe
- Gwarancja
- Wsparcie techniczne
- Dokumentacja techniczna, Portal klienta, gdzie znaleźć filmy I zapisać się do "newslettera"
- Uruchomienie - na obiekcie oraz onilne/zdalnie
- Części zamienne

Mads S. Jensen

Module 11 - Function/design of Low Superheat and Ultra-Low Superheat modules

13. december 2022 15:00 — 13. december 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- Main components - Ultra-Low Superheat module
- Ultra-Low Superheat Function and design
- Requirements for installation - pressure drop and system managers
- Commissioning

Mads S. Jensen

Module 12 - Function/design and commissioning of the heat recovery - advanced. Advansor Heat Pumps

20. december 2022 15:00 — 20. december 2022 16:00
Hosted by Mads S. Jensen

- PI walkthrough - How does it work
- Additional heat - false load evaporator
- Relevant on site “need to know”
- What to be aware of as contractor/system designer
- Advansor heat pumps