Advansor
privacy-policy

privacy-policy

ONS PRIVACYBELEID

Voor onze klanten en andere betrokkenen.

Uw privacy is belangrijk. Lees ons privacybeleid goed door om erachter te komen hoe we persoonsgegevens verwerken.

 1. Als we uw gegevens overdragen vanaf de plek in het buitenland waar ze oorspronkelijk zijn opgeslagen, beschermen we de gegevens met een aantal technische, organisatorische en juridische maatregelen.

 2. We verzamelen uw gegevens als er interactie tussen u en ons plaatsvindt. U verstrekt uw gegevens als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, contact opneemt met Aftersales of inlogt op ons klantenportaal. Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens door middel van cookies.

 3. Uw gegevens worden opgeslagen totdat het doel is bereikt waarvoor we ze hebben verzameld. Bepaalde gegevens moeten mogelijk langere tijd bewaard blijven in verband met wettelijke vereisten.

 4. We gebruiken uw gegevens om de best mogelijke gebruikers- en klantervaring te bieden. Dat houdt in dat we de gegevens gebruiken om onze klantenservice, producten of trainingen op locatie te verbeteren.

 5. We houden uw gegevens veilig met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen.

 6. We kunnen uw gegevens delen als dat wettelijk verplicht is, als u hier toestemming voor geeft of om u de diensten te verlenen die u heeft aangevraagd.

 7. We willen dat u voorzichtig bent met uw gegevens en hier controle over houdt. Houd uw gegevens actueel en kloppend.

 8. Ons privacybeleid is van toepassing in elk land waarin Advansor A/S of gelieerde dochterondernemingen actief zijn.

 

WANNEER IS HET PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

We leggen graag uit hoe we uw gegevens verzamelen en kunnen gebruiken.

We doen dit bijvoorbeeld als u:

 • onze websites, toepassingen of socialemediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • onze producten of diensten koopt;
 • zich abonneert op onze nieuwsbrieven;
 • contact opneemt met Advansor;
 • deelneemt aan onze zakelijke evenementen (zoals trainingen, webinars, enzovoort);


op een andere manier (direct of indirect) contact met ons heeft als consument, zakelijke klant, partner, (sub)leverancier, aannemer of andere persoon die een zakelijke relatie met ons heeft.

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

Contactgegevens

 • E-mailadres, telefoonnummer, adres, land, bedrijf, inloggegevens van account
 • Inlog-ID, wachtwoord of andere beveiligingscodes
 • Afbeeldingen en/of video’s waarmee u kunt worden geïdentificeerd
 • Foto‘s die worden geüpload naar Advansor-accounts of anderszins aan ons worden verstrekt

Financiële gegevens

 • Bankrekeninggegevens, als u een klant of leverancier bent


Alle andere informatie die u vrijwillig met Advansor A/S en gelieerde organisaties deelt

 • Feedback, meningen, recensies, opmerkingen, geüploade bestanden, interesses, informatie die wordt verstrekt voor ons duediligenceproces

Informatie die we automatisch verzamelen

Als u onze website bezoekt of gebruikt, zich abonneert op onze nieuwsbrieven of contact met ons heeft via onze digitale kanalen, kunnen we, naast de informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, informatie verzamelen die door uw computer, mobiele telefoon of andere toegangsapparaat naar ons wordt verzonden.

We kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens verzamelen:

Apparaatgegevens

Hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaat-ID's, MAC-adres, IP-adres, versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de services, apparaatconfiguratie

Loggegevens

Tijd, duur en wijze van het gebruik van onze producten en diensten of producten en diensten die verband houden met de onze

Locatiegegevens

Uw locatie (afgeleid van uw IP-adres, bluetoothbeacons of -ID's, of andere locatiegebaseerde technologieën)

Andere bronnen

Naast uw gebruik (voor zover wettelijk toegestaan), onze websites, toepassingen en andere kanalen kunnen we informatie over u verzamelen uit andere bronnen. Dit kunnen openbare databases, gezamenlijke marketingpartners en andere derden zijn

 

GEBRUIK VAN GEGEVENS

We kunnen uw gegevens gebruiken met verschillende geldige redenen en zakelijke doelen. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor we uw gegevens kunnen verwerken:

Het beoordelen en (opnieuw) screenen van (potentiële) klanten, leveranciers en/of zakenpartners

 • Het uitvoeren van due diligence

Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

Verkoop, facturering, verzending van producten of diensten, registratie bij mobiele toepassingen of websites, garantie, servicecommunicatie, accountbeheer

Ondersteuning bieden (op uw verzoek)

 • Ondersteuning bieden via communicatiekanalen met Advansor A/S en betrokken werknemers

Direct marketing

 • E-mail- en/of elektronische marketing, marktonderzoeken, personalisatie van uw ervaring door producten en aanbiedingen te presenteren die zijn afgestemd op uw voorkeuren, interesses of profiel (zoals op onze sites, in onze toepassingen of via andere communicatiekanalen)

Beveiliging en bescherming van onze belangen/activa    

 • Het toepassen en onderhouden van technische en organisatorische beveiligingsmethoden en het uitvoeren van interne audits en onderzoeken

Naleving van wettelijke verplichtingen

 • Het onthullen van informatie aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten zoals van toepassing in alle landen waar we actief zijn, zoals belastings- en nationaleverzekeringsaftrek, verplichtingen op het gebied van administratie en rapportage, het uitvoeren van nalevingsaudits, naleving van overheidsinspecties en andere verzoeken van overheidsinstanties of andere openbare autoriteiten, reageren op juridische procedures zoals dagvaardingen, het nastreven van wettelijke rechten en rechtsmiddelen en het afhandelen van interne klachten of claims 

Onderbouwing van rechtsvorderingen

 • Instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen waaraan we (mogelijk) worden onderworpen

 
Houd er rekening mee dat als u uw gegevens niet verstrekt, we u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze producten, diensten of systemen kunnen bieden. We kunnen dan mogelijk ook niet reageren op uw aanvragen. 

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de informatie die u met ons deelt, geen rechten van derden schendt.

 

ONDERLIGGENDE WETTELIJKE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

We verwerken uw gegevens op basis van de volgende wettelijke vereisten:

 • Uw goedkeuring (alleen indien wettelijk verplicht of toegestaan). U kunt uw goedkeuring op elk gewenst moment intrekken.
 • Noodzaak voor een contractuele relatie met u en voor de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van een contract.
 • Het moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen tegen juridische claims.
 • Noodzaak om onze legitieme belangen na te streven.
 • Ervoor zorgen dat onze netwerken en informatie veilig zijn.
 • Het beheren en in het algemeen uitvoeren van zaken binnen de organisatie.
 • Het voorkomen of onderzoeken van vermoedelijke of feitelijke overtredingen van de wet, schendingen van een overeenkomst met een zakelijke klant of niet-naleving van ons beleid.
 • Optimalisatie of uitbreiding van ons marketingbereik en de relevantie van communicaties.
 • Noodzaak om te reageren op uw verzoeken.
 • Noodzaak om de vitale belangen van een persoon te beschermen.
 • Elke andere rechtsgrondslag die op welke manier dan ook wordt toegestaan door lokale wetgeving.

 

GEVALLEN WAARIN WE UW GEGEVENS DELEN

We delen uw gegevens uitsluitend in de volgende gevallen:

Dochterondernemingen van Advansor A/S: uw gegevens kunnen vanwege onze internationale constructie worden gedeeld met bepaalde dochterondernemingen van Advansor A/S. Binnen Advansor wordt toegang tot uw gegevens verleend op ‘need-to-know‘-basis.

Dienstverleners: net als veel bedrijven kunnen we bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten uitbesteden aan vertrouwde externe dienstverleners om functies uit te voeren en diensten aan ons te verlenen, zoals ICT-dienstverleners, adviesbureaus, vervoerspartners, betalingsproviders en serviceplatforms voor elektronische communicatie.

Zakenpartners: we kunnen uw gegevens delen met vertrouwde zakenpartners, zodat ze u de diensten kunnen leveren die u aanvraagt.

Openbare autoriteiten en overheidsinstanties: indien wettelijk vereist, of indien nodig om onze rechten te beschermen, kunnen we uw gegevens delen met entiteiten die Advansor A/S reguleren of er rechtsbevoegdheid over hebben.

Professionele adviseurs en anderen: we kunnen uw gegevens delen met andere partijen, waaronder professionele adviseurs, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, auditors, advocaten, accountants, enzovoort. 

BEVEILIGINGSMAATREGELEN VOOR UW OPGESLAGEN GEGEVENS

Ter bescherming van uw gegevens nemen we passende maatregelen die in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor gegevensbescherming en -beveiliging. Onze dienstverleners dienen bijvoorbeeld passende maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te beschermen.

Geen enkel systeem voor de opslag of overdracht van gegevens is gegarandeerd 100% veilig. Afhankelijk van de beste praktijken, de kosten van implementatie en de aard van de te beschermen gegevens, treffen we technische en organisatorische maatregelen om risico's zoals vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot uw gegevens te voorkomen.

 
WEES U BEWUST VAN UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

We willen u eraan herinneren dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat, voor zover u weet, de gegevens die u ons verstrekt nauwkeurig, volledig en actueel zijn. 

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

We gebruiken cookies op onze websites of in onze toepassingen. Gegevens die door middel van cookies worden verzameld, worden verwerkt met de volgende doeleinden:

 • Om de prestaties en de gebruikerservaring van de website en de bijbehorende diensten te beheren, verbeteren en optimaliseren.
 • Voor klant- en gebruikersanalyse en -segmentatie om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en om betere, op maat gemaakte diensten te bieden aan gebruikers, waaronder u.
 • Voor statistische doeleinden. 

UW RECHTEN

U heeft het recht de gegevens in te zien die over u worden verwerkt, onder voorbehoud van bepaalde wettelijke uitzonderingen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens indien nodig te corrigeren en u kunt ons vragen de verwerking te beperken.

We verwijderen of corrigeren alle informatie die onjuist of verouderd is vanwege de tijd die verstreken is sinds het verzamelen ervan of op grond van andere informatie waarover wij beschikken.

Als u een schriftelijk verzoek bij ons indient, verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, tenzij we een wettelijke basis hebben om de verwerking voort te zetten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of voor de uitvoering van een contract met u.

Als u het niet eens bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij uw plaatselijke bureau voor gegevensbescherming.

 
KLACHTEN

Als u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Advansor A/S, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via marketing@advansor.dk.

U kunt op elk moment vóór, tijdens of na de hierboven beschreven klachtenprocedure ook een klacht indienen of een zaak opstarten bij uw plaatselijke bureau voor gegevensbescherming of andere autoriteiten die binnen de jurisdictie van de relevante lokale Advansor A/S-organisatie vallen.

 
WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen als gevolg van aanpassingen in de van toepassing zijnde wetgeving of processen van Advansor A/S.

CONTACTGEGEVENS

Advansor A/S 
Rosbjergvej 7A 
DK-8220 Brabrand, Denemarken

Phone: +45 7025 0030 
Email: marketing@advansor.dk 

Versie 1.3, april 2020